Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem konkretnego zawodu i uprawnień oraz podwyższeniem kwalifikacji – na następujące kursy:

– Podstawowe spawania elektrycznego (111), gazowego (311) oraz w osłonach gazów ochronnych (CO2, argon, mieszanki) (MAG 135) – Książeczka Spawacza, uprawnienia Instytutu Spawalnictwa według EURONORMY 287-1

– Ręczne przepalanie gazem

– Montaż i konserwacja urządzeń i instalacji gazowych z uprawnieniami państwowymi

– Palaczy C.O. w kotłach opalanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi z uprawnieniami państwowymi

– Drwali – operatorów pilarek

– Kierowców / konserwatorów wózków jezdniowych napędzanych

– Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych napędzanych

– Eksploatacja i pomiary ochronne urządzeń elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP

– Przygotowawcze do egzaminu: SEP, SPE, UDT

– Obsługa / konserwacja suwnic i żurawi kat. Is, IIs, IŻ, IIŻ

– Obsługa / konserwacja wciągników i wciągarek kat. Iw, IIw

– Obsługa / konserwacja podestów ruchomych kat. Ip, IIp, dzwigów kat. Id, IId

– Uprawnienia hakowego

– Obsługa i użytkowanie komputerów

– Obsługa kas fiskalnych

– BHP – okresowe dla rónych grup pracowniczych (robotnicy, prac. administracyjno – biurowi, osoby kierujące pracownikami, pracodawcy, prac. inżynieryjno – techniczni, służby BHP)

– Pierwsza pomoc. Obsługa apteczek

– Inne na życzenie zainteresowanych (seminaria, szkolenia specjalistyczne itp.). Możliwość organizowania szkoleń u zleceniodawcy lub w ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych