Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem konkretnego zawodu i uprawnień oraz podwyższeniem kwalifikacji – na następujące kursy:

 • Spawania elektrycznego (111), gazowego (311), w osłonach gazów ochronnych (CO2, argon, mieszanki) (MAG 135) oraz spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (argon, mieszanki) (TIG 141) – Książeczka Spawacza, uprawnienia Instytutu Spawalnictwa według normy PN-EN ISO 9606-1
 • Ręczne przecinanie gazem
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP (G1)
 • Egzaminy weryfikacyjne SEP (eksploatacja, dozór) w grupie:

– G1 – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

– G2 – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

– G3 – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych

 • Obsługa/konserwacja urządzeń dźwignicowych (uprawnienia UDT):

– wózki jezdniowe podnośnikowe

– wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem

– suwnice ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

– żurawie przenośne, samojezdne, stacjonarne, wieżowe

– podesty ruchome przejezdne

– dźwigi towarowo-osobowe

 • Drwali – operatorów pilarek
 • Hakowy
 • Obsługa i użytkowanie komputerów
 • BHP – wstępne i okresowe dla różnych grup pracowniczych (robotnicy, prac. administracyjno-biurowi, osoby kierujące pracownikami, pracodawcy, służba BHP)
 • Pierwsza pomoc
 • Inne, na życzenie zainteresowanych (seminaria, szkolenia specjalistyczne  itp.). Możliwość organizowania szkoleń u zleceniodawcy lub w ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych