Teoria a praktyka

Teoria a praktyka

Możemy zagwarantować, że wiedza teoretyczna zdobyta podczas kursu w pełni odzwierciedla się na praktykę. Informacje, które zostają przekazane podczas szkolenia są zgodne ze wszelkimi normami, o jakich muszą pamiętać osoby, które po kursie podejmą pracę w danym zawodzie.

admin